Kännbart

7 september–13 oktober 2017

Kännbart är en taktil utställning som låter dig uppleva konst på ett nytt sätt – utan syn och hörsel. En annorlunda upplevelse, som för vissa människor är självklar. Fri entré för alla besökare.

Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra bortom syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll?

En hammock med 15 vibrerande motorer, ett 700-årigt urholkat askträd omvandlat till stränginstrument och en drömfarkost är några delar i utställningen. Verken har skapats av sju samtidskonstnärer i nära kontakt med personer med dövblindhet och synnedsättning.

Medverkande konstnärer

  • Julia Adzuki med Sindri Runudde och Teresia Lindblad
  • Nadja Ekman med Walter och Maj-Sofi Enkvist
  • Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans 
  • Matti Kallioinen 
  • Mari Kretz 
  • Maria Luostarinen

I utställningen ingår även sexton nyproducerade verk skapade av personer med syn- och eller hörselnedsättningar från hela Sverige. De representerar var och en livssituationer och metoder som berikar landets konstscen.

Nya tekniker och förhållningssätt prövas för att den som är döv, har en synnedsättning eller en kombination av både syn- och hörselnedsättning, så kallad dövblindhet, ska kunna ta del av utställningen. Seende och hörande kan välja att uppleva verken med hjälp av ögonbindlar och hörselkåpor.

Tillgänglighet är en demokratifråga. Därför är utställningen för alla, oavsett funktionsvariation. 

Visningar, workshops, samtal

I anslutning till utställningen genomförs en mängd aktiviteter på Scenkonstmuseet, till exempel guidade visningar, workshops, öppen ateljé, seminarium, performance, föreläsningar och teckenspråkspoesi. Utställningslokalen är utrustad med teleslinga. All text i utställningen finns översatt till svenskt teckenspråk via QR-koder, på punktskrift samt som ljudspår i audioguides. Kontakta receptionen eller museets utställningsvärdar.

(Syntolkning av bilden: En huvudskulptur i lera ses bakifrån med skymtande profil. Dess snäckformade öra länkas samman med en fågel som ses kvittra mot huvudet. En verklig hand vilar stillsamt mot bakhuvudet.)