Årskurs 4–6

Välkommen hit med klassen! Här bokar du enkelt och snabbt via webben.

Estetiska uttryck, kunskap och lust

På Scenkonstmuseet uppmuntrar vi lustfyllt lärande och upplevelser med flera sinnen. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer ger barn fler verktyg för att möta och förstå sin omgivning. I våra visningar finns alltid plats för eget utforskande. Innehållet går också att koppla till läroplanen. Utställningarna sätter fokus på skapandeprocesser och hur vi människor har använt konstnärliga uttryck förr och nu.

Visningar

Klicka för att läsa mer och boka.

Workshoppar

Klicka för att läsa mer och boka.

Paket: visning och workshop

För att få ut det mesta för hela klassen, kombinera en visning med workshop till förmånligt paketpris. Klicka för att läsa mer och boka.

Digitalt skolprogram

Upplev Scenkonstmuseet från klassrummet! Läs mer!

Kontakt

Behöver du komma med en större grupp eller har du andra frågor? Kontakta oss:
bokning@scenkonstmuseet.se

Eller ring museets pedagog:
Kajsa Dahlström: 08-519 554 66

Besök på egen hand

Skolgrupper har fri entré till museet. Mer info och föranmälan!

Ur Grundskolans läroplan

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

Ur Grundskolans läroplan (skolans värdegrund och uppdrag)