På scen

 

Teater, musik och dans

Kliv in i teaterns, musikens och dansens värld – framför och bakom kulisserna. I museets huvudutställning På scen görs historiska och samtida nedslag inom det mångfacetterade fält som utgör svensk scenkonst. Föremål, bilder, videor och ljud, alla med egna historier att berätta, varvas med interaktiva stationer där besökaren kan sätta både sig själv och olika instrument i rörelse. Utställningen är uppdelad i fyra delar – dans, teater, musik och dockteater – och löper genom tre våningar i museets 1600-talsbyggnad. Föremålen kommer i olika skepnader och från olika århundraden. En dräkt från Ludvig XIV:s hovbalett har en lika självklar plats som rapparen Erik Lundins handskrivna texter om uppväxt, identitet och utanförskap.

Scenkonstens hantverk

En av utställningens röda trådar handlar om hantverket, övandet och utvecklingen av de förmågor som är själva grunden för den professionella scenkonsten. Många timmars hårt arbete ligger bakom varje föreställning, men det handlar inte enbart om repetition och automatiserat muskelminne. När och hur sker förvandlingen från att kopiera och upprepa en rörelse, ett ljud eller en text till att gestalta och uttrycka något konstnärligt? Här skärskådas konsten att skapa såväl låtar som instrument, dansarens outtröttliga arbete med kroppen och skådespelarens komplexa gestaltningsprocess. Varje scen har också en kuliss och arbetet som sker här bakom är en förutsättning för den konst som så småningom utövas på scen. I utställningen får besökarna inblick i de annars osynliga verkstäderna och exempelvis maskörens och kostymörens viktiga roller lyfts fram.

Interaktivitet och föremål

Vad händer när ditt ansikte förvandlas bakom en teatermask? Hur känns det att stå ansikte mot ansikte med en dansare från ett annat århundrade, i exakt samma pose? Ett 20-tal interaktiva stationer i utställningen vänder strålkastaren mot besökarens egen skapande förmåga. En nio meter lång glasvägg fylld med instrument, kombinerad med en interaktiv yta och ett antal tärningsliknande objekt låter besökare upptäcka, spela och kombinera instrument ur museets stora samling. En annan installation vänder på den gängse relationen mellan musik och dans – i stället för att låta kroppen svara på musik genom rörelse kan besökaren dansa fram toner och rytmer och skapa sin egen musik. 

En rad föremål finns att se på museet men den allra största delen av föremålen förvaras i särskilda lokaler som kan besökas efter bokning.

Var går gränsen?

Ett annat spår i utställningen handlar om ideal, om att bryta ny mark och utmana normer. Vad kan utgöra en scen? Och vem har tillgång till den? Vi möter grupper, uppsättningar och personer som på olika sätt utmanat och vidgat ramarna för vad teater, dans och musik kan vara – för hur den kan skapas och förmedlas.