Scenkonstmuseets samling

Scenkonstmuseets samling har byggts upp under mer än 100 år och innehåller nära 50 000 objekt med anknytning till scenkonst i Sverige. Här finns bland annat instrument från tidigt 1600-tal till nutid, scenografimodeller, kostymer, bildkonst och marionetter.

Samling

Samlingen förvaras i särskilda magasin där föremålen bevaras, vårdas och finns tillgängliga för forskning. Samlingen tillgängliggörs också i museets egna utställningar och genom utlån till andra institutioner. 

Sök scenkonstföremål

Scenkonstmuseets föremålssamlingar har samlats in under mer än 100 år. Majoriteten av objekten finns sökbara i museets databas. Läs mer om föremålen.

Sök i databasen

Sök musikinstrument

Scenkonstmuseets samling av musikinstrument är en av de största i världen. Läs mer om instrumenten.

Sök instrument via MIMO

Sök fotografier och arkivmaterial

Scenkonstmuseets arkiv och fotosamlingar hanteras av Musik-och teaterbiblioteket

Sök i databasen

Utlån

Scenkonstmuseet lånar ut föremål ur samlingen till utställningar på museer och andra institutioner i Sverige och utomlands. 

Läs mer om utlån

Donationer

Vi tar emot material med koppling till teater, musik och dans i Sverige, exempelvis scenkostymer, scenografimodeller, skisser och musikinstrument.

Läs mer om donationer 

Frågor

Frågor om donationer, instrument och föremål skickas till:
samling@scenkonstmuseet.se 

Frågor om arkiv och fotosamlingar skickas till: specialsamlingar@musikverket.se

Scenkonstmuseet åtar sig inte värderingsuppdrag.