Scenkonstmuseets samling

Scenkonstmuseets samling har byggts upp under mer än 100 år och innehåller nära 50 000 objekt med anknytning till scenkonst i Sverige. Här finns bland annat instrument från tidigt 1600-tal till nutid, scenografimodeller, kostymer, bildkonst och marionetter.

Med anledning av coronaviruset

Scenkonstmuseet tar för tillfället inte emot besök i samlingen. Vi månar om din och andra besökares hälsa och vill på detta sätt motverka smittspridning av coronaviruset. Vi hoppas kunna ta emot besök snart igen!

Samling

Samlingen förvaras i särskilda magasin där föremålen bevaras, vårdas och finns tillgängliga för forskning. Samlingen tillgängliggörs också i museets egna utställningar och genom utlån till andra institutioner. 

Sök scenkonstföremål

Scenkonstmuseets föremålssamlingar har samlats in under mer än 100 år och innehåller cirka 40 000 objekt. Majoriteten av objekten finns sökbara i museets databas. Läs mer om föremålen.

Sök i databasen

Sök musikinstrument

Scenkonstmuseets samling av musikinstrument är en av de största i världen. Läs mer om instrumenten.

Sök instrument via MIMO

Sök fotografier och arkivmaterial

Scenkonstmuseets arkiv och fotosamlingar hanteras av Musik-och teaterbiblioteket

Sök i databasen

Utlån

På grund av en omfattande magasinsflytt är vi restriktiva med att godkänna utlån för tillfället. Svar kan även dröja längre än normalt under denna period.

Läs mer om utlån

Frågor

På grund av en omfattande magasinsflytt kan det dröja längre än vanligt att få svar från oss.

Frågor om donationer, instrument och föremål skickas till:
samling@scenkonstmuseet.se 

Frågor om arkiv och fotosamlingar skickas till: arkivdok@musikverket.se

Scenkonstmuseet åtar sig inte värderingsuppdrag.