Förskola

Fantasi, lust och lärande

På Scenkonstmuseet uppmuntrar vi lustfyllt lärande och upplevelser med flera sinnen. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer ger barn fler verktyg för att möta och förstå sin omgivning. Här kan ni utforska ljud och rörelse med hela kroppen, gestalta en berättelse och skapa instrument eller teaterdockor i museets ateljé.

Med anledning av coronaviruset

Vi har anpassat verksamheten för att ni ska få ett både roligt och tryggt besök. Vi håller avstånd och ser till att ni inte möter andra grupper i museet. Varmt välkomna!

Visningar

Klicka för att läsa mer och boka.

Workshoppar

Klicka för att läsa mer och boka.

Kontakt

Behöver du komma med en större grupp eller har du andra frågor? Kontakta oss:
bokning@scenkonstmuseet.se
08-519 554 94, telefontid: tis–tor kl 14–16

Besök på egen hand

Skolgrupper har fri entré till museet. Mer info och föranmälan!

Skapande och lärande

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” Ur Läroplan för Förskolan.

Hyr Klåjnklådan

Klåjnklådan är en musiklåda med instrument, tips och handledning – det är bara att börja spela! Här finns också sånger och övningar, boktips och beskrivningar av instrument som ni kan bygga själva på förskolan.

Pris: 300 kronor per månad, transport av lådan ombesörjs av förskolan

Klåjnklådan – en introkurs

Kursen utgår från Klåjnklådans innehåll och ger förskolepersonal ännu bättre verktyg att utforska ljud och musik med barnen. Max 15 deltagare per tillfälle.

Pris vardagar kl 9–16: 3 200 kronor
Pris vardagar från kl 17: 4 500 kronor

Klåjnklådan har tagits fram i samarbete med Länsmusiken i Stockholm och Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI.