Skapande skola

Scenkonstmuseet samarbetar gärna med din skola i ett Skapande skola-projekt! Kontakta oss för att diskutera idéer och innehåll som kan passa er verksamhet.

Sök skapande skola innan 4 februari

Skapande skola är ett statligt bidrag som skolans huvudman, det vill säga en kommun respektive den juridiskt ansvariga för en friskola, kan söka från Kulturrådet.

Hela skolan kan besöka oss och uppleva vår utställning På scen, gärna i kombination med någon av våra workshoppar. Låt eleverna inspireras av möjligheterna att skapa scenkonst i museet för att sedan arbeta vidare med olika teman i skolan.

Vi diskuterar gärna idéer, infallsvinklar och verktyg inför en ansökan. 

Läs mer om bidraget på Kulturrådets hemsida

Kontakt

EVERYBODY DANCE!

Kombinera en visning i vår nya dansutställning med en dansworkshop. Här blandas skapande och traditionell dans med olika former för att dansa tillsammans.

Hur påverkas kroppen av musik? Vilken dans till vilken rytm? Låt dig föras eller följas med rytm, takt och gamla eller nya moves. Kopplingar finns till läroplanen i idrott och musik.

Vårt skolprogram uppfyller bidragets krav. Kontakta oss så kan vi berätta mer och hjälpa till med din ansökan. OBS det är skolans huvudman som kan söka bidraget.

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/dags-att-soka-skapande-skola/