Donera material

Framtidens scenkonsthistoria skrivs i dag. Har du scenkostymer, scenografimodeller, skisser, föreställningsfotografier, repmanus, anteckningsböcker eller annat material som bör sparas för framtiden? Här kan du läsa mer om vad det innebär att donera till oss.

Vem kan donera?

Vem som helst! Allt från privatpersoner och frilansande aktörer inom scenkonst till fria grupper, föreningar och offentligt finansierade institutioner.

Varför ska jag donera?

Genom att donera material till oss bidrar du till historieskrivningen. Vi bevarar samtidens scenkonst för framtidens museibesökare, forskare, scenkonstnärer och andra intresserade.

Vilken typ av material tar ni emot?

Vi tar emot material med koppling till teater, musik och dans i Sverige, exempelvis scenkostymer, scenografimodeller, skisser och musikinstrument. Vi tar även emot föreställningsfotografier, repmanus, inspelningar av repetitioner och föreställningar, anteckningsböcker och annat arkivmaterial, både fysiskt och digitalt, i samarbete med Musik- och teaterbiblioteket.

Hur väljer ni vad ni tar emot?

Vi kan enbart emot material som vi kan ta hand om på ett hållbart och säkert sätt. Det ska även finnas tydlig information om vart materialet kommer från, vem som är upphovsperson och hur det har använts. Dessutom gör vi i varje enskilt fall ett urval utifrån vad som redan finns i samlingen och vad det aktuella materialet tillför.

Vad tar ni inte emot?

Material som inte är relevanta för samlingen, material där det är oklart vem som är ägare, material som vi inte kan förvara och bevara på ett lämpligt sätt eller där donationen på annat sätt strider mot Donationsförordningen (1998:140) eller UNESCOS konvention från 1970.

Vad händer med det jag donerar?

Vi bevarar, vårdar och förvarar materialet i särskilda magasin där de finns tillgängliga för forskning. Materialet kan visas och tillgängliggöras i utställningar på Scenkonstmuseet. Vi lånar även ut material till andra museer, konsthallar och institutioner som uppfyller våra krav på klimat och säkerhet.

Kan jag komma förbi med material direkt?

Tyvärr inte! Vi tar inte emot något material över disk.

Hur får jag veta mer?

Skriv till oss direkt! Du når oss snabbast och enklast via samling@scenkonstmuseet.se