Kronobageriet

Stockholms äldsta bevarade industribyggnad

Scenkonstmuseet ligger i byggnaden Kronobageriet på Sibyllegatan 2, nära Nybroviken i centrala Stockholm. Byggnaden ägs av svenska staten och är Stockholms äldsta bevarade industribyggnad samt en av de få bevarade magasinsbyggnaderna i staden.

År 1935 upptogs Kronobageriet i förteckningen över byggnadsminnesmärken och är sedan 1988 också ett statligt byggnadsminne. De äldsta delarna av byggnaden är från omkring 1640 och Kronobageriet bestod från början av två fristående byggnader som på 1720-talet byggdes ihop med en mellandel. 

Byggnaden har genom århundradena haft olika funktioner såsom bageri, vapenförråd och brännvinslager. Kronobageriet förknippas med svensk stormaktstid och arméhistoria. Flera detaljer både i och utanpå huset finns bevarade i dag och vittnar om 1600-talets och det tidiga 1700-talets byggnadskonst och militära verksamhet.

Från bageri till museum

När bageriverksamheten upphörde 1958 diskuterades hur man på bästa sätt skulle använda och förvalta byggnaden. Under några år användes delar av byggnaden till rekvisitaförråd av Dramaten samt som kansli för Statens scenskola. Dramaten hade också en önskan om att få starta en scen för experimentell teater i byggnaden, vilket byggnadsstyrelsen fann olämpligt ur funktionssynpunkt.

År 1974 påbörjades i stället projekteringen för Kronobageriets ombyggnad till musikmuseum och arkitekt Kjell Abramson anlitades för uppgiften. Invändigt byggdes huset delvis om för sin nya funktion, medan man i exteriören bevarade byggnadens antikvariska värden. Själva ombyggnaden är också ett välbevarat exempel på en restaurering från 1970-talet.

År 1979 öppnade museet som i dag går under namnet Scenkonstmuseet. I början på 2000-talet renoverades hela huset fasadputs och huset fick tillbaka sin originalfärg.

En byggnad för framtiden

Museet stängde för ombyggnad och renovering den 30 mars 2014. Statens fastighetsverk har renoverat byggnaden med varsam hand och stor kraft har lagts på att göra lokalerna tillgänglighetsanpassade.

Mer om Kronobageriet på Fastighetsverkets webb