Utlån

Scenkonstmuseet lånar kontinuerligt ut föremål ur samlingen till utställningar på museer och andra institutioner i Sverige och utomlands. Här finns information om låneprocessen. 

Scenkonstmuseets lånevillkor

Ansökan

En skriftlig ansökan ska vara Scenkonstmuseet tillhanda senast 6 månader före utställningens öppnande.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • utställningens titel och period
  • namn på låntagande institution och utställningsplats
  • beskrivning av utställningskonceptet, motivering till lånet
  • förteckning över önskade föremål med Scenkonstmuseets inventarienummer om möjligt kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare.

Ansökan skickas till:

Museichef Nadia Izzat
Scenkonstmuseet, Box 163 26, 103 26 Stockholm

alternativt: nadia.izzat@scenkonstmuseet.se

Ansökningsprocessen

  • Inkommande ansökningar handläggs av Samlingsenheten på Scenkonstmuseet.
  • Ansökningar behandlas på lånemöten som äger rum varannan månad.
  • Lånemötet är rådgivande, formellt beslut om utlån fattas av museichefen.
  • Beslut om lån meddelas skriftligt. Om lånet beviljas skickas ett låneavtal.
  • Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Vissa låneförfrågningar beviljas inte. Detta kan bland annat bero på att föremålen bedöms vara för känsliga för utlån eller att låntagaren inte uppfyller kraven för säkerhet och klimat.