Skolvisning: Musik

Visning: Musik, instrument och ljud

Människan har alltid uttryckt sig genom ljud och musik och vi utvecklar ständigt nya instrument och klanger. I denna visning undersöker vi vad som behövs för att skapa musik och tittar på hur instrument fungerar, både tekniskt och musikaliskt.  Eleverna får lyssna, utforska och själva skapa musik i utställningen.

För att minska risken för smittspridning delar vi upp klassen i två grupper med max 15 elever i varje grupp. Grupperna turas om att ha visning och att utforska andra delar i museet. Vill ni i stället ha längre visningar för halvklass tipsar vi om att boka två visningstillfällen.

Ämnen som kan kopplas till visningen

Musik, teknik, fysik, historia.

Bokning

Pris: 850 kr
Max antal elever: 15 st

Boka

Kombinera med workshop

För att få ut det mesta för hela klassen, kombinera en visning med workshop till förmånligt paketpris. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande.

Läs mer