Paket: Musik

Kombinerad musikvisning och workshop

Kombinera en visning i museets musikdel med en inspirerande workshop tillsammans med en av våra pedagoger. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Klassen delas in i två grupper som turas om att ha visning respektive workshop. Välj en av följande workshoppar.

Pris: 3 000 kr
Max antal elever: 30 st 

Visning och instrumentbygge

Kazoo, klarinettuta eller burkbas. Vi bygger enkla instrument och ljudredskap av återvinningsmaterial. Workshoppen visar på ett tydligt sätt hur ljuden uppstår och olika tonhöjder skapas. Val av instrument anpassas efter eleverna. Avslutningsvis spelar vi med våra instrument tillsammans.

" "

Visning och trumworkshop

Musikens olika byggstenar puls, rytm och dynamik utforskas på ett enkelt och roligt sätt. Vi spelar tillsammans och hittar ett gemensamt sväng med hjälp av västafrikanska rytmer och djembetrummor. Inga förkunskaper krävs.

" "