Instrument

Museets instrumentsamling är en av världens största med över 6 000 instrument, de äldsta från tidigt 1600-tal. Sök instrument.

Puff Picture

Stränginstrument

Gitarr, luta, mandolin och cittra är några europeiska stränginstrument i samlingarna. Den äldsta daterade lutan är från 1612. Museet har drygt 50 svensklutor, de flesta byggda av Petter Mathias Kraft i Stockholm.
Puff Picture

Stråkinstrument

Gemensamt för denna grupp av stränginstrument är att tonen alstras med hjälp av en stråke. Här hittar du bland annat instrument i violinfamiljen, gambor och pochetter.
Puff Picture

Klaverinstrument

Cembalo, klavikord och piano är instrument med tangenter (klaviatur) med olika slags mekanik. I samlingarna finns bland annat ett stort antal svenska klavikord, även ovanliga klaverinstrument som dulcitone och terpodion.
Puff Picture

Slagverk

Exempel på slagverksinstrument är trummor och xylofoner. Klockor, rassel och andra mindre slagverk hör också hit. Samlingarna innehåller slagverksinstrument från kulturer över hela världen.
Puff Picture

Bleckblåsinstrument

Instrument där tonen alstras med hjälp av spelarens läppar skulle också kunna kallas läpprörsinstrument, eftersom läpparna fungerar som rörblad. Här hittar du bland annat trumpeter och horn. En stor del är svenska instrument tillverkade av Ahlberg & Olsson.
Puff Picture

Träblås

Flöjter, klarinetter, oboer och fagotter är exempel på europeiska träblåsinstrument i samlingarna. Här finns också tidiga saxofoner. Museets samling har ett gott internationellt rykte.
Puff Picture

Fritungeinstrument

Fritungeinstrument är ett samlingsnamn för instrument som dragspel, munspel och harmonium (tramporgel). Tonen alstras med hjälp av en böjlig tunga som sätts i svängning av en luftström.
Puff Picture

Ljuduppspelare

Till gruppen ljuduppspelare hör fonografer, grammofoner, bandspelare och andra apparater som kan spela upp inspelad musik. I samlingarna finns även äldre radioapparater.
Puff Picture

Mekaniska instrument

Det finns nästan 100 mekaniska instrument i samlingarna, från vevpositiv och speldosor av olika slag till mekaniska tramporglar. Gemensamt för alla är att de är helt eller delvis självspelande.
Puff Picture

Elektriska och elektroniska instrument

I samlingarna finns synthesizers och elorglar, men också elektriska stränginstrument, förstärkare och studioutrustning. Flera av instrumenten är tillverkade i Sverige.
Puff Picture

Folkliga instrument i Norden

Här hittar du flera olika instrumenttyper som nyckelharpor, hardingfelor och spelpipor, de flesta från 1800-talet. I samlingarna finns över 100 vallhorn och andra äldre ljudredskap för kommunikation.