Instrument

Museets instrumentsamling är en av världens största med över 6 000 instrument, de äldsta från tidigt 1600-tal. 

Du kan söka i samlingen via MIMO, Musical Instrument Museums Online, en gemensam databas över flera av världens främsta instrumentsamlingar. 

Sök instrument

Puff Picture

Bleckblåsinstrument

Instrument där tonen alstras med hjälp av spelarens läppar skulle också kunna kallas läpprörsinstrument, eftersom läpparna fungerar som rörblad. Här hittar du bland annat trumpeter och horn. En stor del är svenska instrument tillverkade av Ahlberg & Olsson.
Puff Picture

Träblås

Flöjter, klarinetter, oboer och fagotter är exempel på europeiska träblåsinstrument i samlingarna. Här finns också tidiga saxofoner. Museets samling har ett gott internationellt rykte.
Puff Picture

Ljuduppspelare

Till gruppen ljuduppspelare hör fonografer, grammofoner, bandspelare och andra apparater som kan spela upp inspelad musik. I samlingarna finns även äldre radioapparater.