Scenografi och kostym

Skisser, modeller och föremål

Den omfattande samlingen av scenografi- och kostymskisser från svenska teatermålare och scenografer utgör tyngdpunkten i denna samling. Skisser från 1700-talet och framåt finns representerat genom bland andra Louis Jean Desprez, Emil Roberg, Isaac Grünewald, Mago, Sandro Malmqvist och Kerstin Hedeby. Även ett flertal scenografimodeller finns bevarade.

Kostymsamlingen består av scenkostymer från 1700-talet och framåt och har i de flesta fall donerats som gåvor från enskilda artister,  som till exempel från Anders de Wahl, Naima Wifstrand och Ernst & Alice Eklund.

Sök i databasen