" "

 "It will never not be midnight" visas på Scenkonstmuseet den 20 april–9 juni.

Nadine Byrne ställer ut på Scenkonstmuseet

En drömlik berättelse om förlust, minne och upplösta gränser. It will never not be midnight är ett nytt audiovisuellt verk av konstnären Nadine Byrne. Vernissagen går av stapeln under Kulturnatten den 20 april.

Handkolorerade fotografier och collage från tre analoga diaprojektorer flyter in och ut ur varandra. De ackompanjeras av nyskriven elektronisk musik i ett dramatiserat ljudverk uppdelat i två akter.

Hittade inspiration i arkiven

Nadine Byrne har arbetat med det 30 minuter långa verket It will never not be midnight i ett år. Scenografiskisser i Scenkonstmuseets samling, skillingtryck från Svenskt visarkiv och stereokort från Musik- och teaterbiblioteket har utgjort en viktig inspirationskälla.

– Förlust och minnets förmåga att bibehålla relationer till personer, platser och saker som har försvunnit är ett genomgående tema i verket. Att få tillgång till samlingarna och arkiven var helt avgörande i verkets tillkomst. Deras uppgift är ju att hålla kvar vid det som varit, att i sitt urval iscensätta vår historia, precis som minnet gör. Så småningom började en egen berättelse att växa fram.

Visas på Scenkonstmuseet 20 april–9 juni

Vernissagen hålls under Kulturnatten den 20 april med fri entré till hela museet mellan kl 18 och midnatt.

Jubileumsverk för Elektronmusikstudion

It will never not be midnight är det officiella jubileumsverket för Elektronmusikstudion, EMS, i samband med att den anrika studion i Stockholm fyller 60 år.

EMS, ett av världens äldsta och främsta fästen för elektronisk musik och ljudkonst, lockar konstnärer och gästtonsättare från hela världen. För Nadine Byrne har det blivit en återkommande arbetsplats

– Att få göra jubileumsverket har verkligen varit ärofyllt och roligt. EMS är en sådan unik plats och viktig tillgång för kulturlivet, både i Sverige och internationellt.

Dubbelt aktuell på Scenkonstmuseet

Nadine Byrne finns även representerad i utställningen Elektronmusikstudion – konst, teknik och politik som visas på museet till och med 1 september 2024.

" "

Om Nadine Byrne

Nadine Byrne (f. 1985) är internationellt verksam som konstnär och kompositör. Hon är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar med allt från skulptur, textil och fotografi till rörlig bild, ljud, musik och skrivande. Drömmar, minne, förlust och gränslöshet är återkommande teman i Nadine Byrnes konstnärskap. 

Skrivet av Scenkonstmuseet den 20 februari, 2024
Kategorier: Nyheter
Nyckelord: