Paket: Teater

Kombinerad teatervisning och workshop

Kombinera en visning i museets teaterdel med en inspirerande workshop tillsammans med en av våra pedagoger. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Klassen delas in i två grupper som turas om att ha visning respektive workshop. Välj en av följande workshoppar.

Pris: 3 000 kr
Max antal elever: 30 st

Visning och teaterworkshop

Hur gör egentligen en skådespelare? Går det att träna på att spela teater? I denna workshop får ni på ett lustfyllt sätt inblick i en skådespelares vardag och får ta del av några av de viktigaste verktyg en skådespelare använder sig av.

Boka

Visning och skuggspelsbygge

Skuggspel är en mångtusenårig form av berättande. I workshoppen skapar varje elev sin egen figur med rörliga delar. Figurerna klipps ut från kartongpapp och tekniken testas bakom en skuggspelsskärm. Sedan spelar vi enkla scener för varandra och provar på olika uttryck.

Boka