Skolvisning: Musik

Visning: Musik, instrument och ljud

Människan har alltid uttryckt sig genom ljud och musik och vi utvecklar ständigt nya instrument och klanger. I denna visning undersöker vi vad som behövs för att skapa musik och tittar på hur instrument fungerar, både tekniskt och musikaliskt.  Eleverna får lyssna, utforska och själva skapa musik i utställningen.

Ämnen som kan kopplas till visningen

Musik, teknik, fysik, historia.

Bokning

Pris: 850 kr
Max antal elever: 30 st

" "