Paket: Dockteater

Kombinera en visning i museets teaterdel med en inspirerande workshop tillsammans med en av våra pedagoger. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Klassen delas in i två grupper som turas om att ha visning respektive workshop.

Pris: 3 000 kr
Max antal elever: 30 st 

Visning och skuggspelsverkstad

Skuggspel är en mångtusenårig form av berättande. I workshoppen skapar varje elev sin egen skuggspelsfigur med rörliga delar. Bakom skuggspelsskärmen testar vi sedan enkla filmiska iscensättningar tillsammans med ljus och musik. Poetiskt, roligt och spännande! 

" "