Paket: Dockteater

Kombinera en visning i museets teaterdel med en inspirerande workshop tillsammans med en av våra pedagoger. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Klassen delas in i två grupper som turas om att ha visning respektive workshop. Välj en av följande workshoppar.

Pris: 3 000 kr
Max antal elever: 30 st 

Visning och skuggspelsverkstad

Skuggspel är en mångtusenårig form av berättande. I workshoppen skapar varje elev sin egen skuggspelsfigur med rörliga delar. Bakom skuggspelsskärmen testar vi sedan enkla filmiska iscensättningar tillsammans med ljus och musik. Poetiskt, roligt och spännande! 

Boka

Visning och stavdocksbygge 

Dockteater är en fascinerande konstart som kombinerar hantverk, rörelse och fantasi! Bygg era egna unika stavdockor och lär er olika tekniker för att ge dem liv. Våra pedagoger inspirerar och visar grunderna för spelteknik med dockorna. 

Boka