Paket: Musik

Kombinerad musikvisning och workshop

Kombinera en visning i museets musikdel med en inspirerande workshop tillsammans med en av våra pedagoger. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Klassen delas in i två grupper som turas om att ha visning respektive workshop. 

Pris: 3 000 kr
Max antal elever: 30 st 

Visning och instrumentbygge

Kazoo, klarinettuta eller burkbas. Vi bygger enkla instrument och ljudredskap av återvinningsmaterial. Workshoppen visar på ett tydligt sätt hur ljuden uppstår och olika tonhöjder skapas. Val av instrument anpassas efter eleverna. Avslutningsvis spelar vi med våra instrument tillsammans.

Boka