" "

Nya perspektiv. Stockholms Kvinnohistoriska ska synliggöra den del av historien som allt som oftast har förbisetts – kvinnornas. 

Startskott för Stockholms Kvinnohistoriska

Det nya museet Stockholms Kvinnohistoriska vill ta plats i hela staden för att synliggöra den historia som hittills varit dold. Bakom det nya museet står en rad museer och kulturorganisationer, däribland Scenkonstmuseet.

– Stockholms Kvinnohistoriska knyter an till det vi redan arbetar med på museet, att försöka ge en mer rättvisande och representativ bild av kulturarvet. Precis som inom många andra områden har scenkonstens historia till övervägande del skrivits av män, om män, medan betydelsefulla kvinnor har förpassats till glömska. Det här initiativet är en chans för oss att nå utanför museets fyra väggar med vårt arbete och det ser vi väldigt positivt på, det går hand i hand med vårt uppdrag, säger Scenkonstmuseets chef Daniel Wetterskog.

Ett museum som inte ryms inom fyra väggar

Med staden som fond ska Stockholms Kvinnohistoriska sprida kunskap om kvinnans roll i samhällsbygget och skapa nya sätt för kulturaktörer att samarbeta. Verksamheten ska inte låsas till en egen museibyggnad, i stället ska den utgå från befintliga museer och kulturverksamheter och lyfta fram den kvinnohistoria och kompetens som redan finns där. Målet är att genomsyra staden med bland annat stadsvandringar, historiska visningar, salonger och samtal.

– Halva mänsklighetens historia ryms omöjligt inom fyra väggar, den finns överallt och den angår alla. På så vis kan vi tillgängliggöra den rika och brokiga kvinnohistorien där den utspelat sig – och där stockholmarna befinner sig, säger Gunilla Thorgren som är ordförande för den ideella förening som har bildats inför arbetet med Stockholms Kvinnohistoriska.

Aktiviteter längs hela tunnelbanekartan

Verksamheten riktar sig till besökare i alla åldrar och ska erbjuda aktiviteter längs med hela tunnelbanekartan för att synliggöra den historia som hittills varit dold. Tillförordnad chef blir Lina Thomsgård, kulturproducent och kommunikatör som bland annat ligger bakom Rättviseförmedlingen och förra året gav ut den kvinnohistoriska antologin En annan historia.

Bland de grundande medlemmarna återfinns Scenkonstmuseet, Nordiska museet, Statens historiska museer, Centrum för Näringslivshistoria, Kvinnliga Akademikers Förening och fler därtill. Samarbetspartner är bland andra Stockholms Stadsmuseum, Stadsarkivet och Medeltidsmuseet.

Läs mer om Stockholms Kvinnohistoriska