Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg. Foto: Stefan Segolson

Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg. Foto: Stefan Segolson 

Ny ordförande för Centralmuseerna

Scenkonstmuseet ska leda arbetet i Centralmuseernas samarbetsråd. Ny ordförande är Stina Westerberg, generaldirektör för Musikverket, där Scenkonstmuseet ingår.

Centralmuseernas samarbetsråd samlar landets största statliga museer och ordförandeskapet växlar årligen.

– Jag är väldigt glad över förtroendet från kollegerna i de statliga centralmuseerna. Vi har alltid stora och viktiga frågor på agendan, som fri entré, museernas innehåll, publikutveckling och nya målgrupper. Det är viktiga diskussioner i den här gruppen, säger Stina Westerberg.