" "

 

Ett samarbete som skapar gemenskap

Scenkonstmuseet inleder ett samarbete med den ideella organisationen Kompis Sverige. Målet är att kunna bidra till möten mellan människor med olika bakgrund.

Kompis Sverige är en ideell organisation som matchar nya och etablerade svenskar som kompispar. Genom samarbetet med Scenkonstmuseet får matchade kompisar möjlighet att besöka museet gratis när de går tillsammans.

– Vi vill vara ett museum för alla, med en publik som speglar samhället. Genom samarbetet med Kompis Sverige hoppas vi kunna ge fler en möjlighet att uppleva vårt fantastiska museum, säger Nadia Izzat, museichef på Scenkonstmuseet.

En stark samlingsplats

Svenska museer har generellt en stark ställning som besöksarenor och samlingsplatser. Bland Kompis Sveriges deltagare finns många som inte har kännedom om vilka museum som finns och vissa som saknar möjlighet att besöka dem.

– Museer erbjuder en fantastisk möjlighet att lära känna samhället, vår samtid och vår historia. Genom att våra matchade kompispar får möjlighet att gå in gratis på Scenkonstmuseet ges de chansen att skapa fler gemensamma upplevelser. Det blir även ett tillfälle att inleda samtal som bidrar till ökad kunskap och vidgade perspektiv för både den som är ny i Sverige och för den som är etablerad, säger Elina Blomberg, projektledare på Kompis Sverige.

Om Kompis Sverige

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Detta gör man framförallt genom kompismatchningar och sociala aktiviteter. Sedan starten 2013 har många tiotusentals personer mötts och lärt känna varandra genom Kompis Sverige. Genom effektmätningar säkerställs att deltagarna utvecklas mot organisationens fyra kvalitativa mål; språk, nätverk, delaktighet och tillit. Under 2022 fick fler än 3000 personer över hela Sverige en ny kompis och på de över 250 sociala aktiviteterna hade organisationen fler än 6000 besök.

Skrivet av Scenkonstmuseet den 6 oktober, 2023
Kategorier: Nyheter
Nyckelord: