Digitalt skolprogram

Estetiska uttryck, kunskap och lust

Upplev Scenkonstmuseet från klassrummet! Om ni inte kan komma hit, kommer vi gärna till er. Allt ni behöver är en skärm och internetuppkoppling.

Visningar

Klicka för att läsa mer och boka.

Kontakt

bokning@scenkonstmuseet.se
Eller ring museets pedagoger:
Kajsa Dahlström: 08-519 554 66
Monica Åslund Forsén: 08-519 554 70

Ur Grundskolans läroplan

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

Ur Grundskolans läroplan (skolans värdegrund och uppdrag)