Scenkonstmuseet

Löyä seenitaitheen mailmaa

Scenkonstmuseet sie astut sisäle teatterin, tansin ja musikin mailhmaan - kylissitten etheen ja taa - iskemällä nykyaikhaan ja histuurihaan. Met halvaama herättää sinun utelihaisuuen, syventää sinun tietoja ja lisätä tietosuutta sinun oman luomisen kyvystä.

Keskelä Stokholmia

Scenkonstmuseet oon keskelä Stokholmia, rakenuksessa Kruunupaakerissa Dramattenin ja Kuninkhaalisen hovitallin välissä Östermalmila. Kruunupaakeri oon Stokholmin vanhiin säilytetty teolisuusrakenus ja huohneistot oon vuositten aikana toiminheet muun muassa paakerinna, aseförotina ja paloviinavarastonna. Tätä rakenusmuistoa oon varovaisesti renuveerattu ette sitä saattaa käyttää elävännä, uusluovana ja interaktiivinä museonna. Kolmele kerrosplaanile mahtuu näyttelyitä, ateljee, kauppa, bistro ja suuri konsääri- ja esityshuone.

Laajat kokoelmat

Scenkonstmuseet oon laaja kokoelma jossako oon likemäksi 50 000 esinettä. Kokoelmaa oon rakenettu yli 100 vuotta ja siinä oon muun muassa instrymenttiä, senografiimallia, teatteritokkia, kostyymiä ja kuvataitetta. Intententit tekevät työtä säänölisesti säilyttämisen ja dokymenttasuunin kansa ja tuen kansa tutkimukselle. Museon instrymenttikokoelma oon yks mailman suuriimista ja siinä oon yli 6 000 instrymenttiä, vanhiimat oon varhaiselta 1600-luvulta.

Valtiolinen museo

Scenkonstmuseet oon valtiolinen museo teatterille, musikille ja tansile ja kuuluu viranomhaiselle Musikkivirastolle. Museo vihithiin helmikuussa 2017.