Swedish Music Hall of Fame

Ny utställning på Scenkonstmuseet

Trots en befolkning på endast tio miljoner människor är Sverige världens tredje mest framgångsrika populärmusiknation, efter stormakterna USA och Storbritannien. Sedan 2014 har de viktigaste personerna inom det svenska musiklivet uppmärksammats genom årliga inval till Swedish Music Hall of Fame. Från maj 2018 tillägnas dessa musikskapare dessutom en helt egen plats, genom en ny permanent utställning på Scenkonstmuseet.
 
I Swedish Music Hall of Fame kan du ta del av berättelser om de personer som format det vi i dag känner som det svenska musikundret. Exklusiva föremål kopplade till de invalda musikskaparna ramar in de hyllningsfilmer som projiceras på väggarna. I Swedish Music Hall of Fame existerar inte kronologi och genreindelningar, utan du som besökare kommer att kastas fram och tillbaka mellan olika musikstilar och tidsepoker.

Vägen till det svenska musikundret

Från den mekaniska grammofonen till den smarta mobiltelefonen – människans behov av populärmusik var lika stort för 100 år sedan, när skivor var en lyxprodukt, som i dag när miljontals låtar ryms i fickan. I rummet intill Swedish Music Hall of Fame visar vi en aptitretare till utställningen Vägen till det svenska musikundret som vi planerar att öppna under 2019.
 
Där kommer vi att berätta Sveriges moderna historia genom dess musik och ta med besökaren på en resa från mellankrigstiden till i dag, med fokus på samspelet mellan samhälls-, teknik- och musikutvecklingen och med ljuden, tidningarna, möblerna, tapeterna och hemelektroniken som förflyttar dig i tid och rum. Genom denna kontext vill vi ge en förståelse för hur musikskapare i alla tider behövt förhålla sig till de möjligheter och begränsningar som både samhälle och teknik skapat och hur detta har återspeglat sig i musiken.