Särskola

Besök oss innan öppettid – få museet för er själva!

Vi tar emot skolgrupper under trygga former måndag–fredag kl 9–10.30, innan ordinarie öppettid. Ni får museet för er själva och slipper möta andra grupper och besökare. Fri entré! Vi hoppas kunna erbjuda guidade visningar och workshoppar igen i höst.

Föranmälan

info@scenkonstmuseet.se 
08-519 567 00

Bra att veta inför besöket

Estetiska uttryck, kunskap och lust

På Scenkonstmuseet uppmuntrar vi lustfyllt lärande och upplevelser med flera sinnen. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer ger barn fler verktyg för att möta och förstå sin omgivning.

Läs mer om utbudet under respektive årskurs. Vi anpassar innehållet i våra visningar och workshoppar efter de elever vi möter. Berätta gärna om det är något särskilt vi behöver tänka på när det gäller just er grupp.

Visningarna ges innan kl 11. Då är det lugnt på museet och ni har utställningen för er själva. 

Visningar och workshoppar

Vi hoppas kunna erbjuda guidade visningar och workshoppar igen i höst. Klicka och läs mer om vårt ordinarie utbud.

Boka sinnesvandring

Visningen riktar sig till personer med stora funktionsnedsättningar och som ligger på en tidig utvecklingsnivå. Vi gör en sinnesvandring i vår musikdel och upplever museet med känsel, hörsel och syn. Vi spelar, lyssnar och upplever ljuden i Ljudskogen och vi spelar tillsammans på instrumenten i workshoprummet.

bokning@scenkonstmuseet.se

Kontakt

Behöver du komma med en större grupp, har ni särskilda önskemål eller har du andra frågor? Kontakta oss:
bokning@scenkonstmuseet.se
Eller ring museets pedagoger:
Kajsa Dahlström: 08-519 554 66
Monica Åslund Forsén: 08-519 554 70

Besök på egen hand

Skolgrupper har fri entré till museet. Mer info och föranmälan!

Ur Läroplan för grundsärskolan

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig."

Ur Läroplan för grundsärskolan (skolans värdegrund och uppdrag)