Paket: Dans

Kombinerad dansvisning och workshop

Kombinera en visning i museets dansdel med en inspirerande dansworkshop. Här får eleverna varva teoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Klassen delas in i två grupper som turas om att ha visning respektive workshop.

Workshop: Skapande dans

Skapande dans bygger på elevernas kreativitet och skapande. Utifrån den egna kroppens förutsättningar undersöker vi på ett lustfyllt sätt hur enkla rörelser kan uttryckas genom dansens olika verktyg som form, kraft och tempo och genom musik.

Bokning

Pris: 3 000 kr
Max antal elever: 30 st

Boka