Instrumentbygge

Bygg och spela på egna instrument

Kazoo, klarinettuta eller burkbas. Vi bygger enkla instrument och ljudredskap av återvinningsmaterial. Workshoppen visar på ett tydligt sätt hur ljuden uppstår och olika tonhöjder skapas. Val av instrument anpassas efter eleverna. Avslutningsvis spelar vi med våra instrument tillsammans. Från 5 år. 

Pris: 850 kr
Max antal elever: 10 st

Boka