Digital skolvisning: Teater

Visning: Teater och berättande 

Teater berättar något om vår samtid och historia. Den kan också ge oss nya perspektiv på våra liv.  Hur gestaltas en berättelse? Vilka olika uttrycksmedel används och hur arbetas en karaktär fram? I denna visning får eleverna syn på olika former av teater, dockteater och estetiska uttryck. Ställ gärna frågor och kommentera under visningen!

Passar från förskoleklass till och med gymnasiet. Vi anpassar innehållet efter elevernas ålder.
Visningen är cirka 45 minuter lång och sänds via Teams eller Zoom. 

Ämnen som kan kopplas till visningen

Teater, svenska, historia, samhällskunskap, bild och slöjd.

Bokning

Pris: 850 kr
Max antal elever: 30 st

Boka

bokning@scenkonstmuseet.se
Eller ring museets pedagoger:
Kajsa Dahlström: 08-519 554 66
Monica Åslund Forsén: 08-519 554 70