Digital visning: Musik

Visning: Musik, instrument och ljud

Människan har alltid uttryckt sig genom ljud och musik och vi utvecklar ständigt nya instrument och klanger. I denna visning undersöker vi vad som behövs för att skapa musik och tittar på hur instrument fungerar, både tekniskt och musikaliskt. Ställ gärna frågor och kommentera under visningen!

Passar från förskoleklass till och med gymnasiet. Vi anpassar innehållet efter elevernas ålder.
Visningen är cirka 45 minuter lång och sänds via Teams eller Zoom. 

Ämnen som kan kopplas till visningen

Musik, teknik, fysik, historia.

Bokning

Pris: 850 kr
Max antal elever: 30 st

Boka

bokning@scenkonstmuseet.se
Eller ring museets pedagoger:
Kajsa Dahlström: 08-519 554 66
Monica Åslund Forsén: 08-519 554 70