Digital workshop: Instrumentbygge

Bygg och spela på egna instrument

Kazoo, klarinettuta eller burkbas. Vi bygger enkla instrument och ljudredskap av återvinningsmaterial. Workshoppen visar på ett tydligt sätt hur ljuden uppstår och olika tonhöjder skapas. Val av instrument anpassas efter eleverna. Avslutningsvis spelar vi med våra instrument tillsammans.

  • Workshopen är cirka en timme lång.
  • Passar från förskoleklass till och med årskurs sex.
  • Vi skickar allt material ni behöver innan workshoppen.
  • Vi sänder via Teams.

Bokning

Pris: 850 kr
Max antal elever: 30 st

Tips: Går fint att kombinera med visning!

Boka

bokning@scenkonstmuseet.se
Eller ring museets pedagoger:
Kajsa Dahlström: 08-519 554 66
Monica Åslund Forsén: 08-519 554 70