Samarbete

Samarbete och sponsring

Scenkonstmuseet samarbetar med aktörer som delar museets engagemang för kulturens roll i samhället. Små och stora samarbeten med såväl näringsliv som institutioner spelar en viktig roll i att förverkliga Scenkonstmuseets vision att vara en plats, en scen och en röst för den skapande människan.

Kultur för alla

Scenkonstmuseet levandegör teaterns, dansens och musikens kulturarv – på scen och bakom kulisserna. I utställningarna möts historia och samtid inom scenkonstområdet och kulturens kopplingar till exempelvis demokrati, teknik, utveckling och hälsa synliggörs.

På museet är blandningen av konstarter lika viktig som blandningen av människor. Verksamheten ska spegla samhällets mångfald, alla är välkomna, alla ska ha möjlighet att delta och utmana sin egen skapande förmåga.

Stöd Scenkonstmuseet

Det finns olika sätt att bidra till Scenkonstmuseets verksamhet, från föremålsdonationer till sponsring, partnerskap och genom att hyra museets lokaler. Tillsammans tillgodoser vi varandras behov och skapar unika upplevelser i scenkonstens anda. Våra partners och sponsorer erbjuds unika och vackra lokaler i centrala Stockholm, möjlighet till specialvisningar och andra exklusiva evenemang på museet samt affärsnytta. Och kanske det största värdet av allt – en möjlighet att stärka museets och kulturens roll i samhället. 

Kontakt

Donationer
Sofia Skoglund, samlingsansvarig: samling@scenkonstmuseet.se

Samarbeten och sponsring
Christina Kåremo Sköldkvist, museichef: christina.karemo.skoldkvist@scenkonstmuseet.se