En hand spelar på en platssträng i ett lila ljussken

Ljudskogen Foto: Jonas André

Nu öppnar Ljudskogen

Ett instrument, en orkester, en komposition, en ljusinstallation, ett konstverk – Ljudskogen är allt och lite till på samma gång. Lördag den 29 april öppnar en kompletterande och betydande del i huvudutställningen På Scen.

Det som från början var en idé från museets sida har nu resulterat i ett samarbetsprojekt mellan Scenkonstmuseet, forskare vid KTH och kompositören Maria w Horn. Ljudskogen är enkelt förklarat är ett musikinstrument i form av ett helt rum. En levande audiovisuell miljö med vibrerande plattor i golvet, spelbara strängar från golv till tak, föränderliga ljusinstallationer – allting med möjlighet att för dig som besökare interagera med. En komposition, i grunden en femklang, ligger som ett pågående ljudlager i rummet. Vid interaktion förändrar den sig ton- och klangmässigt men också ljusmässigt. Ett spännande sätt att utforska ljud, klanger och att själv vara medskapare. Framför allt är den användbar för alla oavsett ålder, funktion eller förkunskaper. David Berner är projektledare på Scenkonstmuseet och en av initiativtagarna:

– Grundtanken i mitt initierade samarbete med KTH är att forskningsresultat och museibesökare ska kunna mötas i större skala. Högskolor har know-how och spetskompetenser som museer vanligtvis saknas, medan museer har publika rum och besökare som högskolorna inte har. Det blir en synergieffekt.

Förutom att besökare kan uppleva Ljudskogen på Scenkonstmuseet är den samtidigt föremål för forskning på KTH, där den finns som enklare prototyp för studenter och forskare att utveckla i tre år framöver. KTH vill utveckla användandet och till exempel testa nya sätt att påverka strängarna samt bjuda in andra att komponera för instrumentet. Studier kommer att utföras på museet för att dokumentera hur besökarna interagerar.

LJUDSKOGEN

​Konceptdesign, projektkoordinering: Roberto Bresin
Design av haptiskt golv: Emma Frid
Koncept- och mjukvaruutveckling: Ludvig Elblaus
Kompositör och programmering ljus/ljud: Maria w Horn
Ljusdesign: Federico Favero
Formgivning: Sahara Widoff och Alexandra Denton