Kännbart till Scenkonstmuseet

7 september till 13 oktober kommer den omtalade utställningen Kännbart till Scenkonstmuseet i Stockholm. Under fem veckor kan våra besökare ta del av en taktil utställning som möjliggör att uppleva konst på ett nytt sätt – utan syn och hörsel.  Kännbart bjuder på en annorlunda upplevelse, som för vissa människor är självklar.

Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll? Att känna, dofta och förnimma är ofta outforskade områden. 

Sju samtidskonstnärer har skapat nya verk i nära kontakt med personer med dövblindhet och synnedsättning. Kännbart är ett konstprojekt som utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att den som är döv, har en synnedsättning eller en kombination av både syn- och hörselnedsättning, så kallad dövblindhet ska kunna ta del av utställningen. 

I anslutning till utställningen genomförs en mängd aktiviteter på Scenkonstmuseet, som till exempel workshops, öppen ateljé, seminarium, performance, föreläsningar, teckenspråksbattle och teckenspråkspoesi. Öppna teckenspråkstolkade visningar ges onsdagar  och söndagar av Unga med synnedsättning. Guidningarna sker på svenskt teckenspråk och talad svenska. Scenkonstmuseets guider ger syntolkade visningar/introduktioner av museet och huvudutställningen På Scen.

Tillgänglighet är en demokratifråga. Därför är utställningen för alla, oavsett funktion.