SKM_artikel_Robert-Invigning Konferencier Robert Fux, invigningen Scenkonstmuseet. Foto: Klara Leo

Invigningens tal

9 februari 2017 hölls Scenkonstmuseets officella invigning. Nedan kan du läsa läsa talen från invigningsceremonin. Alice Bah Kunhkes tal finns att lyssna på här.

Daniel Wetterskog 

”Det här är i och för sig inte offentliggörandet av Nobelpristagaren i litteratur men jag måste ändå få säga… ÄNTLIGEN!
Äntligen öppnar vi Scenkonstmuseet för dess ägare.
Ni.

Våren 2014 stängde vi Musik och teatermuseet och påbörjade vår resa och det gamla museets transformation mot att blir Scenkonstmuseet. Med en liten kärntrupp av fantastiska och kreativa människor bestående av museets personal mixat med en perfekt blandning av extra anställda och konsulter har vi på mindre än tre år, enligt mig, åstadkommit något helt magiskt.

Vår mission att vara en plats, en scen och en röst för den skapande människan mitt emellan skärningspunkten av konst och kulturarv tycker jag att vi har uppfyllt och vi hoppas att ni och alla våra besökare kommer tycka det med.

Mycket har hänt de sista tre åren. Världen har, oavsett vad vi tycker, blivit lite mörkare och lite kallare. För första gången på många årtionden växer antalet gränsmurar. En del politiker plockar lätta poäng på att använda en retorik som vi senast såg under 1930 och 40-talet. Människor som inte anses komma från ”rätt” religion med rätt hudfärg och rätt sexuell läggning är inte lika säkra längre.  Vi är smärtsamt medvetna om att Scenkonstmuseet inte kan lösa allt detta. Inte ens en bråkdel av det. Men, vi är också fast beslutna om att göra Scenkonstmuseet till en plats där alla oavsett hudfärg, kön, hudfärg, sexuell läggning, olika funktionsförutsättningar, ålder eller religion, ska känna sig välkomna och ha lika goda förutsättningar att identifiera sig i utställningsmaterialet, program och eventutbud.

På Scenkonstmuseet är blandningen av konstformer lika viktig som blandningen av människor.
Scenkonstmuseet vill och ska vara en plats för alla precis som Sverige ska vara en plats för alla.

Efter att ha byggt ett helt nytt museum med allt vad det innebär så finns det som ni förstår otroligt många att tacka. Att börja räkna upp alla skulle garanterat innebära att någon skulle bli glömd. Jag vill därför säga ett stort tack till alla som varit med på början av denna resa. Gemensamt har vi skapat något som åtminstone jag är otroligt stolt över. Att väva ihop musiken, dansen, teatern och marionetterna har inte varit lätt, det vet jag, men ni har lyckats.

Jag hoppas att ni som är här ikväll, våra vänner, kommer gilla det ni ser och sprida det till era vänner.

Välkomna och än en gång ett stort tack till alla som gjort detta möjligt.”

/Daniel Wetterskog

 

Stina Westerberg

”Idag är en stor dag för mig som generaldirektör för Musikverket. Om bara några minuter invigs Scenkonstmuseet som kulmen på ett tre års långt arbete. Museet kommer att spegla hela den bredd och kunskap som ryms inom Musikverket och i våra fina samlingar, men museet kommer också vara en mötesplats för Scenkonsten i Sverige – en plats, en scen och en röst för den skapande människan. Scenkonstmuseet kommer att vara en plats som angår alla och där alla är välkomna; generationsöverskridande, gränsöverskridande, inspirerande och nyskapande. En mötesplats i ordets sanna bemärkelse.

Att skapa ett museum som kretsar kring Scenkonst är en utmaning.  Hur skildrar man ögonblickets magi? Det är vår förhoppning att ni ska gilla vad ni ser, men jag hoppas av att det ska väcka tankar och frågor, men också att det kan inspirera till skapandet av ny scenkonst.

Innan jag lämnar tillbaka ordet till Robert Fux så vill jag tacka alla som hjälpt till med att skapa detta fantastiska museum – att bygga ett nytt museum gör man inte ensam.

  • Först och främst all personal på museet. Ni har alla bidragit och skapat något unikt. I en liten organisation är varje person viktig och utan var och en av er hade detta inte gått att göra, framför allt inte under en så kort tidsperiod.  
  • Jag vill också passa på att tacka alla anställda på Musikverket. Från administration, arkiv och bibliotek, musikplattformen och Caprice till EMS. Ert stöd, kunskap och dagliga arbeta har varit viktigt för att förverkliga Scenkonstmuseet.
  • Vidare vill jag tacka alla er som gett oss av sin tid, sin kunskap och sina berättelser.
  • Jag vill tacka donatorer och samarbetspartners. Ni har varit ovärderliga för att komma dit vi är idag, och ni är nödvändiga för att skapa det vi vill utvecklas till. Tack för ert förtroende, tack för er kunskap och tack för er generositet, idag och i framtiden.
  • Jag vill tacka våra leverantörer som arbetet lika hårt som vi. Tack för era kunskaper och engagemang.
  • Och slutligen vill jag tacka hela ”Scenkonstsverige”. Utan ert dagliga, och viktiga, arbete skulle vi inte ens existera. 

Jag önskar er alla en trevlig kväll och att ni känner att detta är ett hus ni  vill återkomma till igen och igen. Ikväll ska vi fira tillsammans. Imorgon fortsätter arbetet för  och tillsammans med alla som arbetar med scenkonst i Sverige.”

/Stina Westerberg