...and it's gone är en utställning av Carina Reich och Bogdan Szyber

... and it's gone! av Bogdan Szyber och Carina Reich har korats till Årets utställning 2017. 

… and it’s gone! försvinner på riktigt

Stig in i det försvunna ögonblickets arkiv – en sista gång. Snart är den tillfälliga utställningen … and it’s gone! borta på riktigt. Välkommen på finissage på Scenkonstmuseet onsdag den 27 september kl 18–20.

… and it’s gone! är en utställning av Carina Reich och Bogdan Szyber. Precis som namnet antyder, tolkar utställningen – som i lika hög grad kan beskrivas som en installation – det omöjliga i att helt bevara och därmed ställa ut själva scenkonsten. Hela scenkonstens varande ligger ju i det flyktiga, ogripbara, det försvunna.

Det försvunna ögonblickets arkiv

Sedan utställningen öppnade den 11 februari 2017 har Scenkonstmuseets besökare kunnat kliva in i ett fiktivt arkiv över det försvunna ögonblicket. Här har de kunnat lyssna till hundratals inspelade berättelser om scenkonstupplevelser och också haft möjlighet att spela in ett eget minne och på så sätt själva bli en del av utställningen.

Finissage 27 september – fri entré!

Sista chansen att lämna och föreviga din egen personliga berättelse till Det försvunna ögonblickets arkiv blir onsdag den 27 september då … and it’s gone! firas av med en öppen finissage.

Tid: onsdag 27 september kl 18–20
Plats: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Kl 18: Carina Reich och Bogdan Szyber agerar på plats i utställningen
Kl 19: panelsamtal kring skapandets villkor och ovillkorligheter under rubriken Museet som arena för scenkonst? Deltagare: konstnärerna Carina Reich & Bogdan Szyber, utställningsproducent Lars Annersten, museichef Daniel Wetterskog, scenograf Ulla Kassius, publikvärdar/aktörer från installationen på museet, moderator Barbro Smeds.

Lättare förtäring serveras. Fri entré!

Teckenspråkstolk finns på plats under vernissagen.

Teckenspråksymbol