Förskola Scenkonstmuseet

 

Förskola

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” Ur Läroplan för Förskolan.

Genom våra workshops och interaktiviteter utvecklar både barnen och pedagogerna en förståelse för, och praktisk erfarenhet av, musik, dans och drama. Vi erbjuder även fortbildning för pedagoger och ger verktyg till eget skapande med musik och rörelse i förskolan.

Scengångaren

Följ med museets egen Scengångare som visar sina favoritplatser i huvudutställningen På Scen. Ni följer på egen hand Scengångarens spår och svarar på finurliga frågor med hjälp av häftet ”En klurig vandring i museet”. Kanske kan ni lista ut vilket artistnamn Scengångaren har? Häftet är gratis och hämtas i receptionen.

 

Klåjnklådan 

Workshop på museet
Vi utforskar ljud och spelar olika instrument som vi hittar tillsammans i Klåjnklådan. En skapande workshop med rörelse, sång, dans och spelglädje! Ett litet besök i någon del av utställningen På Scen ingår också. Workshop för  3–5 år, högst 15 barn. 

Hyr Klåjnklådan
Klåjnklådan är en musiklåda med instrument, tips och handledning. Den innehåller en hel uppsättning instrument – ni kan börja spela direkt. Här finns också förslag på sånger och övningar, boktips och beskrivningar av instrument som ni kan bygga själva på förskolan.

Introkurs Klåjnklådan
Fortbildning förskolepersonal, max 15 deltagare
För att tillgodogöra sig innehållet i Klåjnklådan erbjuder vi en introduktionskurs. Kursen är specialgjord för Klåjnklådans innehåll och ger förskolepersonal verktyg att utforska ljud och musik tillsammans med barnen.

Klåjnklådan har tagits fram i samarbete med Länsmusiken i Stockholm och Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI.

Ateljén

Högst 15 deltagare 45–60 min. Här skapar vi med material (materialkostnader kan tillkomma). Ateljéns verksamhet startar i november 2017 och vi erbjuder:

Dockverkstad
Besök dockteaterutställningen och skapa sedan din egen docka eller skuggspelsfigur. Från 5 år.

Instrumentbygge
Bygg enkla instrument av återvinningmaterial. Från 5 år.

Priser och bokning

Workshop och visning bokas med start kl 09.00 och 10.00. Dessa tider får grupperna vara för sig själva i museet. När museet har öppnat kl 11 kan det var många andra skolgrupper som besöker oss.

Klåjnklådan: Workshop  800 kr 
Hyr Klåjnklådan:  300 kr per månad. Beställaren ombesörjer själv transport till och från Scenkonstmuseet.
Introkurs/fortbildning för förskolepersonal:  90 minuter 1 800 kr
Ateljén: 800 kr (startar v 45)

Boka genom att mejla bokning@scenkonstmuseet.se
eller ring 08-519 554 94. Telefontid tisdag–torsdag 14–16.

Skrivet av Scenkonstmuseet den 15 juni, 2017
Kategorier:
Nyckelord: