Skola

Scenkonstmuseets pedagogiska verksamhet utgår från att konstarterna behövs för att vi ska kunna förstå vår omvärld. Musik, dans och teater ger möjlighet till kommunikation, begreppsbildning och självutveckling. Skolprogrammen anpassas efter elevernas ålder och utgår från olika teman som finns i utställningen På Scen. Alla teman går att koppla till skolans läroplaner. Läs mer nedan.

För att boka en guidad visning, workshop eller ateljé för förskola eller skola , vänligen ring 08-519 554 94. Telefontiden är tisdag till torsdag 14.00–16.00. Eller maila bokning@scenkonstmuseet.se

 Vårt mål är att väcka inspiration och nyfikenhet för konstnärliga uttryck och att ge varje barn möjlighet att själv prova på och uppleva dans, teater och musik med utgångspunkt i utställningen På Scen.
Genom våra workshops och interaktiviteter utvecklar både barnen och pedagogerna en förståelse för, och praktisk erfarenhet av, musik, dans och drama.