Skola

Scenkonstmuseets pedagogiska verksamhet utgår från att konstarterna behövs för att vi ska kunna förstå vår omvärld. Musik, dans och teater ger möjlighet till kommunikation, begreppsbildning och självutveckling. 

Scenkonst och lärande

Vårt mål är att väcka inspiration och nyfikenhet för konstnärliga uttryck och att ge varje barn möjlighet att själv prova på och uppleva teater, musik och dans. Skolprogrammen anpassas efter elevernas ålder och utgår från olika teman i utställningen På Scen. Alla teman går att koppla till skolans läroplaner. Genom våra workshoppar och interaktiva stationer utvecklar både barnen och pedagogerna en förståelse för – och praktisk erfarenhet av – teater, musik och dans. 

Bokning

Boka en guidad visning, workshop eller ateljé för förskola eller skola.