Scenkonstmuseets samlingar

Scenkonstmuseets samlingar har byggts upp under mer än 100 år och innehåller nära 50 000 objekt. Här finns instrument från tidigt 1600-tal till nutid, scenografimodeller, kostymer, bildkonst och marionetter för att bara nämna några exempel ur den omfattande samlingen. 
 

Museets instrumentsamling

Konstmusikinstrument från Europa och folkliga nordiska instrument dominerar samlingen av cirka 6 000 instrument, men det finns också en relativt stor samling av utomeuropeiska musikinstrument. År 2009–2011 deltog museet i EU-projektet MIMO (Musical Instrument Museums Online).

Till instrumenten

Inköp, frågor och utlån

Museets insamlingspolicy har fokus på objekt med anknytning till svenskt dans-, musik- och teaterliv. Nyförvärv sker genom inköp och donationer.

Föremål lånas endast ut till andra museer.
Scenkonstmuseet åtar sig inte värderingsuppdrag.

Frågor om instrument och föremål besvaras i mån av tid och skickas till:
samling@scenkonstmuseet.se 

En hundra år gammal konstskatt

Scenkonstmuseets föremålssamling har samlats in under mer än 100 år av tidigare Drottningholms teatermuseum, Marionettmuseet, Musikmuseet och Sveriges Teatermuseum. Den stora samlingen med föremål från hela världen innehåller bland annat scenografi- och kostymskisser, marionetter, scenkostymer, måleri, skuggspelsfigurer, karikatyrer, tecknade rollporträtt, byster, masker, en omfattande commedia dell'arte-samling samt en del kuriosa. 

Till föremålen

Samlingar på olika håll

Ansvaret för Scenkonstmuseets arkiv och fotosamlingar ligger numera hos Musik-och teaterbiblioteket. Folkmusikkommissionens notsamling och museets samling av spelmansböcker är digitaliserade och kan sökas på webben. Frågor om arkiv och fotosamlingar besvaras i mån av tid och skickas till: arkivdok@musikverket.se