Skola Scenkonstmuseet

Skolutbud Scenkonstmuseet 

Grundskola och gymnasium

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”
Ur Grundskolans läroplan (skolans värdegrund och uppdrag)

Den skapande människan 

En guidning i På Scen där vi kombinerar interaktiviteter med frågeställningar i dialog med gruppen. Max 30 elever 60 minuter. Du kan välja två olika konstarter bland dessa:

Musik: Ljud och komposition

Hur fungerar musikinstrument och vad är egentligen ljud? Strängar, luft eller elektricitet . Människan har skapat musikinstrument sedan urminnes tider. Hur påverkas vi av att lyssna på musik? Vilka verkstyg kan en kompositör använda?
Skapa själv i Samplingsbaren och Ljudskogen.

Åk 0-3: Ljud och instrument
Åk 4-6: Ljud, instrument grupper, känslor och musik
Åk 7-9: Ljud, instrumentgrupper, känslor och musik, komposition 
Gymnasiet:  Ljud, instrument, känslor och musik, komposition

Dans: Kropp och norm

Vad är dans? Gravitation och rum är några av de verktyg som en dansare arbetar med. Genom interaktiva installationer kan eleverna uppleva olika rörelseuttryck. Vi diskuterar hur normerna för konstnärlig dans har förändrats över tid och vad dans kan vara. Skapa själv i Gestrumentet och Dansarkivet.

Åk 0-3: Kroppen som uttrycksmedel, vad kan dans vara?
Åk 4-6: Kroppen som uttrycksmedel, Hur ser normerna för konstnärlig dans ut historiskt och idag? Vad är en scen?
Åk 7-9: Kroppen som uttrycksmedel, Hur ser normerna för konstnärlig dans ut historiskt och idag? Vad är en scen? Hur kan konstarter samverka?
Gymnasiet:  Kroppen som uttrycksmedel, Hur ser normerna för scenisk dans ut historiskt och idag? Vad kan dans vara? Hur kan konstarter samverka?

Teater: Gestaltning och samhälle

Vad behövs för att skapa teater? Vilka verktyg använder en skådespelare när en roll gestaltas? Vi får följa några yrkesgrupper inom teatern och följa processen att göra en föreställning.  Med utgångspunkt från olika teaterföreställningar diskuteras teaterns roll i samhället. Skapa själv i Kostymförrådet och Maskspegeln.

Åk 0-3: Yrkesgrupper inom teatern, funktion och verktyg
Åk 4-6: Yrkesgrupper inom teatern, funktion och verktyg.Teatern och samhället.
Åk 7-9: Yrkesgrupper inom teatern, funktion och verktyg. Teatern och samhället. Att gestalta en text.
Gymnasiet: Yrkesgrupper inom teatern, funktion och verktyg. Teatern och samhället. Att gestalta en text.

Dockteater: Hantverk och dockspel

Vilka tekniker finns inom dockteater?  Hur kan en dockspelare ge liv åt en docka? Dockscenen i Sverige finns för både vuxna och barn. Vi ser några olika exempel på hur dockspelsscenen kan se ut. Skapa själv och prova olika speltekniker.

Åk 0-3: Hur kan en dockteater se ut? Dockor som tv kändisar.
Åk 4-6 : Hur kan en dockteater se ut? Dockor som tv kändisar.
Åk 7-9: Hur kan en dockteater se ut? Vem var Kung Ubu och hur gestaltades den berättelsen?
Gymnasiet: Hur kan en dockteater se ut? Vem var Kung Ubu och hur gestaltades den berättelsen?

Workshops

En workshop på Scenkonstmuseet innebär att eleverna praktiskt får prova någon av konstarterna dans, musik och teater. Max 15 deltagare. 45 min. Det vi erbjuder hösten 2017 är:

Trumspel
Streetdance
Teater
Musik och kommunikation

Ateljén

Ateljéns verksamhet börjar i november 2017. Här skapar vi med material (materialkostnader kan tillkomma) och kan erbjuda följande:

Dockverkstad
Besök dockteaterutställningen och skapa sedan din egen docka eller skuggspelsfigur.

Instrumentbygge
Bygg enkla instrument av återvinningmaterial. 

Trumbygge
Bygg din egen trumma.

Priser och bokning 

Workshop och visning bokas med start kl 09.00 och 10.00. Dessa tider får grupperna vara för sig själva i museet. När museet har öppnat kl 11.00 kan det var många andra skolgrupper som besöker oss.

Den Skapande Människan  800 kr
Workshops  800 kr
Ateljén 800 kr (startar v 43)

Boka genom att maila bokning@scenkonstmuseet.se eller ringa  08-519 554 70. Telefontiden är tisdag – torsdag  kl 14.00-16.00. 
Bokningen stänger 19 juni och öppnar igen den 14 augusti.

 

Kommentarsfunktionen är stängd