Förskola Scenkonstmuseet

 

Förskola

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” Ur Läroplan för Förskolan.

 

Genom våra workshops och interaktiviteter utvecklar både barnen och pedagogerna en förståelse för, och praktisk erfarenhet av, musik, dans och drama. Vi erbjuder även fortbildning för pedagoger och ger verktyg till eget skapande med musik och rörelse i förskolan.

Scengångaren

Följ med museets egen Scengångare som visar sina favoritplatser i huvudutställningen På Scen. Vi utforskar begrepp som kropp, ljud och gestaltning samtidigt som vi tittar på spännande föremål.

 

Klåjnklådan 

Vi utforskar ljud och spelar på olika instrument tillsammans. En skapande workshop med rörelse, sång, dans och spelglädje! Ett litet besök i någon del av utställningen På Scen ingår också. Workshop för  3–5 år, högst 15 barn. 

Hyr Klåjnklådan
Klåjnklådan är en musiklåda med instrument, tips och handledning. Den innehåller en hel uppsättning instrument – ni kan börja spela direkt. Här finns också förslag på sånger och övningar, boktips och beskrivningar av instrument som ni kan bygga själva.

Introkurs  Klåjnklådan
Fortbildning förskolepersonal, max 15 deltagare
För att tillgodogöra sig innehållet i Klåjnklådan erbjuder vi en introduktionskurs. Kursen är specialgjord för Klåjnklådans innehåll och ger förskolepersonal verktyg att utforska ljud och musik tillsammans med barnen.
90 minuter 1800 kr

Ateljén

högst 15 deltagare 45-60 min. Här skapar vi med material (materialkostnader kan tillkomma). Ateljéns verksamhet startar i november 2017 och vi erbjuder:

Dockverkstad
Besök dockteaterutställningen och skapa sedan din egen docka eller skuggspelsfigur. Från 5 år.

Instrumentbygge
Bygg enkla instrument av återvinningmaterial. Från 5 år.

Priser och bokning

Workshop och visning bokas med start kl 09.00 och 10.00. Dessa tider får grupperna vara för sig själva i museet. När museet har öppnat kl 11.00 kan det var många andra skolgrupper som besöker oss.

Scengångaren:  800 kr
Klåjnklådan: Workshop  800 kr 
Hyr Klåjnklådan:  300 kr per månad. Beställaren ombesörjer själv transport till och från Scenkonstmuseet.
Introkurs/fortbildning för förskolepersonal:  90 minuter 1800 kr
Ateljén: 800 kr (startar v 43)

 

Boka genom att maila  bokning@scenkonstmuseet.se
eller ring 08-519 554 94. Telefontid tisdag–torsdag 14.00–16.00.

Bokningen stänger den 22 juni och öppnar igen den 14 augusti.

 

Skrivet av Hillevi Berg Niska den 15 juni, 2017
Kategorier:
Nyckelord:

Kommentarsfunktionen är stängd